تعهد نامه ثبت نام دوره آموزش تربیت مربی قرآن کریم

1)زمان و مکان برگزاری دوره منوط به رسیدن تعداد داوطلبین به حدنصاب لازم است.

2)واریز هزینه ثبت نام به مبلغ 100هزار تومان

به نام مؤسسه قرآنی، فرهنگی بیت الاحزان ماهفرخان حضرت زهرا (س)

با شماره حساب 10/5738703/1 نزد بانک رسالت

و یا واریز به شماره کارت 5041727010023792

ویا واریز از طریق پایا به شماره شبای

IR250700001000225738703001

3)هزینه پرداختی حافظان کل قرآن در رشته های حفظی، در صورت قبولی در آزمون ورودی دوره، عودت خواهد شد.

4)با توجه به برگزاری دوره های متعدد در طول سال، در صورت انصراف و یا عدم امکان حضور در زمان درخواستی، امکان حضور متقاضی در دوره های بعدی خواهدبود. لذا مبلغ پرداختی به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.

شماره ملی
شماره ملی را بدرستی وارد نکرده اید.
تلفن همراه
شماره همراه درست وارد نشده! مثال: 09129960820

تعهدنامه را تایید نکرده اید.